Site Loader

LOCATION

Polska

Od 2 czerwca 2008 roku został oddany do użytku publicznego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii System pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Od tego momentu liczba użytkowników rośnie w szybkim tempie. Wprowadzenie systemu spowodowało rewolucję w metodyce wykonywania prac geodezyjnych. Dla geodetów z Poznania i nie tylko najpopularniejszym narzędziem do pracy w terenie stały się odbiornik GPS tzw. rovery. Tam gdzie przepisy zezwalają na wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością do kilku centymetrów, tam jest wyznaczana pozycja technikami satelitarnymi.

Liczba zarejestrowanych użytkowników i aktywnie korzystających

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w trybie czasu rzeczywistego wyszło poza usługi geodezyjne i kartograficzne. Zapotrzebowanie na nie występuje w rolnictwie i do sterowania budowlanymi maszynami. System ma również zastosowanie w nawigacji pojazdów autonomicznych oraz dronów. W ciągu 2018 roku z usługi ASG-EUPOS skorzystało około 7 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. w każdy dzień połączenie do systemu wykonuje ponad 3 tysiące geodetów. Podczas godzin szczytu suma liczby połączeń wynosi około 1 tysiąca. Te dane przedstawiają nam jak niezbędny jest system i stawia Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako przewodzącego na polskim rynku satelitarnego pozycjonowania.

Stacje nieprzystosowane na zmiany

W trakcie budowy systemu, jedynym w pełni operacyjnym dla zastosowań cywilnych był NAVSTAR-GPS. Stacje referencyjne na terenie naszego kraju zostały przygotowane na śledzenie tylko sygnału z amerykańskiego systemu. Niektóre zostały wyposażone w możliwość odbioru również sygnałów z GLONASS.

Nowe oprogramowanie, poprawiono przepływ danych

Rozwój sieciowych danych korekcyjnych w 2011 roku otrzymał zielone światło. Włączone zostały serwery obliczeniowe, za przyczyną nowej wersji oprogramowania. Spowodowało to bardziej stabilną prace systemu, ponieważ poprawiony został przepływ danych pomiędzy składowymi elementami.

Wprowadzenie nowego systemu

W tym samym czasie trwały prace na wprowadzeniem europejskiego systemu Galileo. Po eliminacji wielu problemów organizacyjnych oraz technicznych, co było równoznaczne z kilkuletnim opóźnieniem, w trakcie fazy operacyjnej zaczęto umieszczać satelity na orbicie. po dynamicznym rozwoju systemu w roku 2016 na orbicie znajdowało się 18 satelitów. Wówczas Europejska Agencja Kosmiczna inicjalizuje serwisy Galileo. Tym samym był to początek operacyjnej gotowości kosmicznej i naziemnej infrastruktury Galileo oraz inicjalizację świadczenia usług dla geodetów. Aby uzyskać ogólnoświatową dostępność wymagane jest uzupełnienie kosmicznej części infrastruktury o kolejne satelity. Jest to zaplanowane na 2020 rok. Na terenie całej Europy do tej pory wystrzelone 22 satelity powinny zapewniać dostęp do usług pozycjonowania.

Modernizacja stacji referencyjnych ASG-EUPOS

W wyniku analizy dynamicznego postępu w geodezji satelitarnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii podjął decyzję o modernizacji stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i zainstalowaniu takich odbiorników, które odbiorą sygnał z 4 różnych globalnych sieci satelitarnych. Plan wymiany polegał na sukcesywnym powiększaniu obszarów, gdzie mogły być generowane poprawki z GPS oraz GLONASS. W 2017 roku każda stacja posiadał sprzęt pozwalający śledzić co najmniej GPS i GLONASS. w roku 2018 zlecenie modernizacji do śledzenia 4 sygnałów wykonała firma Leica Geosystems. Geodeta wykonujący usługi geodezyjne ma widoczność większej ilości satelitów, co pozwala na szybsze wykonanie zadań oraz większy wybór metody pomiaru.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *