Site Loader

LOCATION

Polska

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) to obecne i planowane, światowe i regionalne systemy nawigacji satelitarnej. Wykorzystywane w geodezji w Poznaniu i na całym świecie. Są jednocześnie wykorzystywane do wykonywania pomiarów geodezyjnych. Do obecnie funkcjonujących zaliczamy amerykański GPS oraz rosyjski GLONASS. W 2014 r. przewidywane jest uruchomienie kolejnego światowego systemu nawigacji o nazwie GALILEO. Będzie to system europejski. Na przełomie 2013/2014 r. zaczął funkcjonować IRNSS (The Indian Regional Navigation Satellite System). Indyjski system, o regionalnym zasięgu. W dalszej przyszłości, oficjalnie w 2020 r. zostanie uruchomiony chiński światowy system o nazwie COMPASS. Również Japonia ma w planach stworzenie swojego systemu nawigacji satelitarnej. Swym zasięgiem obejmie Azję oraz rejon Pacyfiku.

GPS

GPS jest skrótem angielskich słów Global Positioning System. Najpopularniejszy wśród geodetów. W naszym polskim języku możemy określenie to tłumaczone jest jako Globalny System Pozycyjny lub Globalny System Nawigacyjny. Pierwsze tłumaczenie dużo lepiej ukazuje najważniejsze zadanie systemu, jakim jest wyznaczenie z użyciem odbiornika GPS położenia obiektów na naszej planecie i w niedalekiej odległości od niej. System umożliwia wyznaczenie pozycji i prędkości obiektu. Dzięki GPS ustalany jest aktualny czas na całej kuli ziemskiej, z niezwykłą dokładnością, bez zwracania uwagi na warunki pogodowe. O utrzymanie i zarządzanie systemu dba Departament Obrony USA. Na początku został stworzony tylko na potrzeby wojska, ale dziś każdy obywatel Ziemi ma prawo do bezpłatnego korzystania z systemu GPS.

GLONASS

GLONASS jest skrótem od rosyjskiej nazwy Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema. Jest to podobny system do GPS, uruchomiony w byłym Związku Radzieckim. Składa się z segmentu naziemnego, kosmicznego oraz użytkownika. System zbudowany jest obecnie z 31 satelitów, 24 z nich ma status operacyjny, trzy kolejne rezerwowy. Reszta satelitów nie uzyskała jeszcze żadnego statusu. Zgodnie z założeniem, jest widoczne zawsze sześć satelitów, a pięć z nich o właściwym rozlokowaniu (DOP) na sferze niebieskiej. Z powodu kąta nachylenia orbit do płaszczyzny równika, zapewnione jest lepsze pokrycie na terenach podbiegunowych, zaś gorsze w strefie równikowej.

Segmenty i parametry systemu

Centralna stacja nadzoru znajduje się w Moskwie, są również trzy stacje monitorująco-śledzące na terytorium Rosji i jedna na Ukrainie. Stacje te tworzą segment naziemny. Jako czas odniesienia stosowany jest czas moskiewski (Moscow Standard Time), który jest określany w Głównym Rosyjskim Centrum Meteorologicznym w Mendeljewo w okolicach Moskwy. Głównym urządzeniem do synchronizacji czasu jest zegar wodorowy o wysokiej dokładności. Co pół godziny są nadawane efemerydy satelitów. Podają swoją prędkość, pozycję oraz przyspieszenie w rosyjskim geodezyjnym układzie odniesienia PZ 90. Dokładność pozycji nie odbiega od dokładności systemu GPS. Obecnie mamy do dyspozycji odbiorniki obsługujące oba systemy GPS oraz GLONASS, lecz do niedawna urządzenia jedynie produkcji rosyjskiej pozwalały na korzystanie z systemu GLONASS. Mają zastosowanie w geodezji i przy tworzeniu mapy geodezyjnej.

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *