Site Loader

LOCATION

Polska

Geodezja co to takiego? Wiele powstało definicji. Ale może przedstawię z praktycznego doświadczenia na czym polega i czym dla mnie jest geodezja.

Starożytność

Dawno temu, kiedy pierwsi geodeci pojawili się na Ziemi, mowa tu o starożytnych Grekach, interdyscyplinarnych tak jak geodezja. Czyli matematycy, fizycy, filozofowie, odkrywcy starożytnego świata. Towarzyszyła im cecha niezmienna aż do dzisiaj, mam na myśli dokładność. Najpierw doszli do wniosku, że Ziemia nie jest płaska, potem ustalili podstawowe ponadczasowe wzory matematyczne figur geometrycznych dające możliwość dzisiaj obliczyć powierzchnię działek ewidencyjnych. Fakt, iż Ziemia nie jest płaska, pozwoliło postawić pierwszy krok aby dotrzeć do stwierdzenia, że Ziemia w swym kształcie jest elipsoidą obrotową spłaszczoną na biegunach. Dali więc początek Kartografii, nauki zajmującej się tworzeniem map, dzisiaj map geodezyjnych, map topograficznych, map zasadniczych, map ewidencyjnych, map z projektem podziału, map do celów projektowych.

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

W międzyczasie na przestrzeni wieków pojawił się człowiek, który potwierdził słowa powiedziane przez noblistę z XX wieku „Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie”, był nim Mikołaj Kopernik. To jego pierwszego wyobraźnia pozwoliła wznieść się tak wysoko, żeby dostrzec centrum naszego układu Słonecznego.

Kolumbowie

Potem przyszedł czas na wielkich podróżnik, redaktorów map. Aby powrócić do portu towarzyszyła im precyzja w pozyskiwaniu danych z nieba. Posiadali cechę łączącą ich z geodetami. Tworząc mapy nowego świata, rozpoczynając kreśleniem na białym arkuszu mapy, tworzyli geodezję. I to nie było uzupełnianie mapy, aktualizacja jej treści jaka jest wykonywana jako jedna z prac geodezyjnych, ale żmudna próba stworzenia nowej treści. Poprzez długie lata powstawały odwzorowania kartograficzne, jak słynnego Mercatora, którego dzień narodzin 5 marca, jest świętowany jako dzień geodety. A więc podsumujmy, mamy już arkusz, mamy układ, potrzebujemy jeszcze tego co dali światu starożytni Rzymianie, mam na myśli prawo.

Nowożytność

Prawo, które określa zakres czy ramy tej dokładności, precyzji pozyskiwania danych. Ale chwila, czy nie było na początku powiedziane, że każdego geodetę charakteryzuje dokładność? Czy nie każdy ze wspomnianych odkrywców…wróć! geodetów! Wykonywał swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy jak jest napisane w Prawie geodezyjnym. Otóż, dzisiaj potrzebny jest przepis . Nie jeden, nie 10 najważniejszych, ale niezliczona liczba.

Nowoczesność

Teraz zejdźmy na Ziemię, ponownie zadam pytanie. Czym takim jest geodezja? Współcześnie geodezja to stos przepisów, to pomiary geodezyjne wykonywane technikami, będącymi zdobyczami technologicznymi ludzkości. Kepler w swoich prawach opisał ruch planet. Człowiek XX wieku stworzył sztucznego satelitę okrążającego Ziemię, nie jednego, ale całe układy, nazywane systemami. Geodezja to także granice między gospodarstwami, między państwami, miedzy powiatami, gminami i działkami. Granice mogą być sporne lub prawne albo można działać w granicach prawa. Prawo utworzyło urzędy, urzędy wygenerowały zadania, zadania dały prace ludziom, ale nie dały im pożytku. Bezużyteczne prawo?

Post Author: 0x1202

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *